Posts

Showing posts from November, 2016

Mali kućni užasi

Nije naručeni tekst protiv nasilja nad ženama

Verovatno, neverovatno i ostala čuda

Majstori, ljudi

Šesnaestinovembardvehiljadešesnaeste

O ukusima se ne raspravlja ali stilovi su druga tema

Moj Vukovar

Četvrtinovembardvehiljadešesnaeste