Posts

Showing posts from 2016

Odrastam

Linija između tamo i ovde

Kako raste srce

Četrnaestidecembardvehiljadešesnaeste

Kolarca mi beogradskog

Zašto smo Nova godina i ja na različitim stranama radosti

Nije mi ništa

Trećidecembardvehiljadešesnaeste

Mali kućni užasi

Nije naručeni tekst protiv nasilja nad ženama

Verovatno, neverovatno i ostala čuda

Majstori, ljudi

Šesnaestinovembardvehiljadešesnaeste

O ukusima se ne raspravlja ali stilovi su druga tema

Moj Vukovar

Četvrtinovembardvehiljadešesnaeste